ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     των ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΟΤΕΣ 1. Δεδομένης της, προβλεπόμενης, λήξεως της τετραετούς θητείας του παρόντος ΔΣ την 6ην Ιουλίου […]