ΣΕ ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ

Πιστεύουμε ότι οι θεσμοί και οι πολιτείες αναλύουν προβλήματα και προτείνουν λύσεις με συνήθως καλογραμμένους νόμους, διατάγματα, εγκύκλιους κ.λ.π. Από εκεί και πέρα απλώνεται το ευρύ πεδίο της συμμόρφωσης και της εκτέλεσης, που

ενίοτε δεν ταυτίζεται με τη θέληση του νομοθέτη.

Η κοινωνία, για την οποία προβλέπονται άπειρος αριθμός προνοιών πάντοτε για το καλό της, συνήθως προσαρμόζει τα οριζόμενα προς τα συμφέροντα ατόμων ή και μικρών ομάδων, αποξενώνοντας τη μεγάλη μάζα από τα αγαθά της νομιμότητας.

Η ευρωπαϊκή οικογένεια, στην οποία ανήκουμε, έχει θεσμοθετήσει και η ελληνική πολιτεία έχει νομοθετήσει την αφαίρεση οργάνων μετά θάνατον. Με μια φράση λέει ότι, όλοι μας είμαστε

δυνητικοί δότες, σε περίπτωση επικείμενου θανάτου σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Αυτή είναι η κύρια έκφραση της ιδέας.

Περαιτέρω, το πνεύμα της δωρεάς επεκτείνεται, πάντοτε νομοθετημένα, στην εν ζωή δωρεάν μοσχευμάτων ανθρώπινου σώματος, πάντοτε υπό το πνεύμα της ανωνυμίας και της ανιδιοτέλειας.

Ο εθελοντισμός, ως η κύρια έκφραση αλτρουισμού έχει βαρύνουσα θέση στην Ένωσή μας. Μεταξύ μας δεν έχουμε διακρίσεις πνευματικών ή υλικών προσόντων, καταγωγής, γλώσσης ή θρησκείας.

Δεν μας απασχολούν πολιτικά ή θρησκευτικά ζητήματα.

Η εθελούσια συστράτευση, όλων των ενηλίκων, στην ιδέα της δωρεάς, πιστεύουμε ότι συμβάλει κατ’ αρχήν στην καλλιέργεια χρηστών ηθών και δευτερευόντως στην ίαση ασθενών συνανθρώπων.

Πεθαίνουμε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ένας στους εκατό. Βρίσκουμε ασθενές ταίρι ένας στους εκατό χιλιάδες Εθελοντές Υποψήφιους Δότες Αιμοποιητικών Κυττάρων (ΕΥΔΑΚ).

Η ετοιμότητα της ανταπόκρισης στην ανάγκη, όταν εμφανιστεί, θέλει προετοιμασία, κυρίως ψυχική.

Εμείς θέλουμε να συμβάλουμε στην εξοικείωση με το θέμα, στην υιοθέτηση των αρχών αυτών, στην κωδικοποίηση των κανονισμών, και στην συμπαράσταση στους εμπλεκόμενους.

Οι λήπτες, όπως και οι δότες (όσοι ευτυχίσουν να επιλεγούν) είναι πολύ μικρός, σχετικά, αριθμός ατόμων στην κοινωνία. Το πνεύμα όμως της εθελοντικής δωρεάς εμπεδωμένο σε μεγάλες μάζες μπορεί

να διασπείρει χρηστά ήθη και να αναπτύξει υγιείς κοινωνίες.

Σύνθημά μας είναι ο κλήρος που επιφύλαξε για τους ανθρώπους ο Δίας;

«Αιδώς τε και Δίκη»