ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Είμαστε άτομα χρηστών ηθών και καλής θέλησης, με ιδιαίτερη ευαισθησία στη διάδοση της ιδέας της δωρεάς, γενικά, και ειδικότερα της ύψιστης έκφρασή της, που είναι η ανιδιοτελής

προσφορά μοσχευμάτων του ανθρώπινου σώματος προς όφελος συνανθρώπων μας.

Η ιδέα αυτή περιλαμβάνει τα ιδιαίτερα ηθικά στοιχεία της δωρεάς, ανωνυμία και ανιδιοτέλεια.

Η δωρεά για την οποία μιλάμε, δεν έχει ορισμένο αποδέκτη, δεν προσφέρει υλικά ανταλλάγματα στον δότη.

Τα πνευματικά όμως ανταλλάγματα είναι δυσθεώρητα.