Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Μπούσγας Δημήτριος του Κωνσταντίνου
Ιατρός Ορθοπεδικός

Αντιπρόεδρος
Σπυρόπουλος Χρήστος του Σωκράτη
Πολιτικός Μηχανικός

Γραμματέας
Πουλοπάτης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
Ανώτατος Αξ.Π.Ν. εα

Ταμίας
Ψαρούλης Νικόλαος του Γεωργίου
Λογιστής

Έφορος Δημ. Σχέσεων
Σπούδας Κωνσταντίνος του Δημητρίου
Εργολάβος

Έφορος Δωρεάς
Κιοσσές Γεώργιος του Νικολάου
Ιατρός ΩΡΛ

Μέλος
Ροδόπουλος Γεώργιος του Θεοδώρου
Ιδ. Υπάλληλος