Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Χρηστίδης Χρήστος του Ιορδάνη
Επιχειρηματίας

Αντιπρόεδρος
Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης του Νικολάου
Πλοίαρχος Ε..Ν.

Γραμματέας
Πουλοπάτης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
Ανώτατος Αξ.Π.Ν. εα

Ταμίας
Ροδόπουλος Γεώργιος του Θεοδώρου
Ιδ. Υπάλληλος

Έφορος Δημ. Σχέσεων
Παπαδάκης Ιωάννης  του Στυλιανού
Επιχειρηματίας

Έφορος Δωρεάς
Σκροπολίθας Παναγιώτης του Παρασκευά
Ασφαλιστής

Μέλος
Τσεβάς Νικόλαος του Κωνσταντίνου
Αρχιμανδρίτης