ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ

Επειδή μιας επωφελούς δράσης προηγείται η σωστή γνώση, προσπάθειά μας είναι να εμπεδώσουμε εμείς οι ίδιοι αρχικά και να μεταδώσουμε στο περιβάλλον μας και πάρα πέρα, τις προϋποθέσεις χρησιμότητας

των δικών μας μοσχευμάτων για φιλανθρωπία. Ακόμη να γνωρίσουμε τις διαδικασίες και τις τεχνικές λήψης των δωρεών και στη συνέχεια τη συντήρηση, την αποθήκευση, την διανομή τους. Η γνώση αυτή θα μας βοηθήσει στην ετοιμότητα ενεργειών σε καταστάσεις υλοποίησης υπεσχημένων.

Στην περίπτωση δωρεάς εν ζωή, ο δότης ευρισκόμενος σε κατάσταση δικαιοπραξίας αποφασίζει μόνος του.

Στην περίπτωση επικείμενου θανάτου ο φυσικός δότης δεν βρίσκεται σε κατάσταση δικαιοπραξίας, οπόταν την απόφαση καλείται να λάβει η οικογένειά του, αναβαθμιζόμενη σε ηθικό δότη.

Αυτοί είναι οι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για την κοινωφελή δωρεά. Η ετοιμότητα για τη δωρεά αυτή απαιτεί μακροχρόνια εξοικείωση με τον εθελοντισμό.

Όταν η δωρεά γίνεται για διαφήμιση, φιλαυτία ή και απλή ωφελιμιστική προσδοκία, τελικά αποξενώνει τον δότη από τη δωρεά. Αντιθέτως η μυστικότητα, η ανωνυμία κι η ανιδιοτέλεια

προσδίνουν στον δότη αίσθημα ηθικής υπεροχής και έκφραση άδολης αγάπης για το συνάνθρωπο.

Η δωρεά αυτή δεν έχει σχέση ή σύγκριση με τις συχνά διαφημιζόμενες οικονομικές δωρεές, ιδιαίτερα όταν κοινοποιείται ο δότης και ορίζεται ο λήπτης, προκειμένου περί προσώπων. Όσοι λιγότεροι ξέρουν για το γεγονός τόσο σπουδαιότερο γίνεται. Αντίθετα οι ακριτομυθίες και οι κομπασμοί ευτελίζουν την πράξη.

Τυχόν δημοσιοποίηση είτε της ανάγκης ή και της προσφοράς κυττάρων, ιστών και οργάνων με αντάλλαγμα, τιμωρείται με φυλάκιση και τα ανταλλάγματα κατάσχονται, σύμφωνα με το νόμο.

Με τη δωρεά μερών του ανθρώπινου σώματος προς άτομο άγνωστο για την θεραπεία του ή προς προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, ο λήπτης παίρνει, από θνητό σώμα ή την προσφορά του δότη εν ζωή, ενίσχυση της βιολογικής του ζωής ή της επιστημονικής μελέτης, πάλι προς όφελος του ανθρώπου. Από την άλλη πλευρά, τόσο ο φυσικός εν ζωή δότης, όσον και η οικογένεια του μετά θάνατον δότη, παίρνουν ανάταση της πνευματικής τους ζωής, φύσει και θέσει ανώτερη . Δίνουμε από το σώμα και εισπράττουμε στην ψυχή.