Πως καταγραφόμαστε Εθελοντές Δότες

Δεκέμβριος 28 2015

Α. Για να καταγραφεί κάποιος(α) στο παγκόσμιο δίκτυο Εθελοντών Υποψηφίων Δοτών Αιμοποιητικών Κυττάρων ΕΥΔΑΚ, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, απαιτείται να είναι:
-ηλικίας μεταξύ 18 και 45/55 ετών.
-σε καλή υγεία.
-έτοιμος(η) να δώσει τα Αιμοποιητικά Κύτταρα όταν προκύψει ανάγκη.

Πρώτο απαιτούμενο είναι η Δήλωση1.
Δεύτερο να ταυτοποιηθεί με την καταγραφή των απαιτούμενων στοιχείων, Ανθρώπινων Αντιγόνων Λευκοκυττάρων (HLA) είτε:
-μέσω του αίματος (χρειάζονται περί τα 7ml), σε ένα Νοσοκομειακό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας , ή
-μέσω του στοματικού επιχρίσματος (του σάλιου), στο Πανεπιστήμιο Πάτρας3 και στο Σύλλογο Όραμα Ελπίδας4, για όλη την Ελλάδα.
Η διαδικασία λήψης του δείγματος είναι σύντομη,  απλή, ανώδυνη κι ανέξοδη για τον υποψήφιο.

Σε μια, νομοθετική, μεταρύθμηση μπορεί να υποκατασταθεί η Δήλωση από το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ). Η δε καταχώρηση των Αντιγώνων Ανθρώπινων Λευκοκυττάρων (HLA) στο παγκόσμιο δίκτυο, μπορεί ευκόλως να αναληφθεί από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) μέσω των εις χείρας του στοιχείων.

Β. Για να καταχωρηθεί, μια μελλοντική μητέρα, εθελόντρια Δότης  Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων(ΑΑΚ) του Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ), πρέπει γενικά να είναι:
-ηλικίας πάνω από 18 ετών
-να έλθει το ζευγάρι, γύρω στη 34η εβδομάδα της κύησης, σε επαφή με την πλησιέστερη   Αλλογενή Τράπεζα ΟπΑ5 για τη ρύθμιση των λεπτομερειών, παραλαβής, μεταφοράς, και επιστροφής του σάκου, μετά τη συλλογή.
-να συνεννοηθεί με το θεράποντα μαιευτήρα για τη συλλογή.

Σημειώσεις:
1. -Για πιστοποίηση με το αίμα κατεβάζουμε και συμπληρώνουμε τη  Δήλωση , και
 για πιστοποίηση με το στοματικό επίχρισμα την Αίτηση.
2.  Κέντρα Εθελοντών Υποψηφίων Δοτών Αιμοποιητικών Κυττάρων είναι:

Στην ΑΘΗΝΑ

  • ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» Αθηνών– Τμήμα Ανοσολογίας – Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας (Τηλ. 213 2032480)
  • ΓΝΑ «Ευαγγελισμός» Αθηνών – Τμήμα Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας   (Τηλ. 213-2043166)
  • Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου» Μαιευτήριο Αθηνών – Ανοσοβιολογικό Τμήμα (Τηλ. 210-6453759)
  • Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» Αθήνας  – Τμήμα Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας (Τηλ. 213-2013763/ 64).

 Στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΝ «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης– Τμήμα Ανοσολογίας – Περιφερικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας  (Τηλ. 2310-892056)

Στη ΛΑΡΙΣΑ
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας– Τμήμα Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας (Τηλ. 2413-502579 ή 2413-502173)

Στην ΠΑΤΡΑ
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο  Ρίου Πατρών– Τμήμα Αιματολογίας – Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Πανεπιστημίου Πατρών (τηλ. 2610-997510) cbmdpatras@upatras.gr.

Για την Ελληνική Περιφέρεια
Όπου δεν υπάρχει αντίστοιχο Κέντρο Εθελοντών Δοτών Αιμοποιητικών Κυττάρων, η καταγραφή των Εθελοντών Υποψηφίων Δοτών γίνεται στις Αιμοδοσίες των Γενικών Κρατικών Νοσοκομείων της περιοχής τους. Οι Αιμοδοσίες, μετά από επικοινωνία με τα προαναφερθέντα Κέντρα, αποφασίζουν με ποιο θα έχουν συνεργασία και αποστέλλουν τα ληφθέντα δείγματα για ταυτοποίηση. Το επιλεγέν Εργαστήριο κοινοποιείται στους Υποψήφιους Δότες και αποτελεί το κέντρο κάθε μελλοντικής επαφής τους.

3. Τηλέφωνο 2613 997510 e-mail cbmdpatras@upatras.gr

4. Τηλέφωνο 210 7775615-6, e-mail info@oramaelpidas.gr

5. Οι Αλλογενείς Τράπεζες ΟπΑ στην Ελλάδα είναι:
-Η Ελληνική Τράπεζα ΟπΑ του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών,
Τηλ. 210 659 7697, www.bioacademy.gr.
-Η Δημόσια Τράπεζα Βλαστοκυττάρων στο Nνοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη,
Τηλ 231 0892056 cb.thessaloniki@gmail.com.
-η Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων ΔηΤοΒ του Πανεπιστημειακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου ΠΑΓΝΗ
Τηλ. 2810 394 726 info@cordbloodbankcrete.gr

Γ. Για να καταχωρηθεί κάποιος εθελοντής Δότης Ιστών και Οργάνων, μετά θάνατον, έχουμε πρόσφατη αλλαγή της νομοθεσίας το 2018.
Με την απόφαση αυτή ιδρύθηκαν στον ΕΟΜ τα Εθνικά Μητρώα Δωρητών και Αρνητών Δωρεάς Οργάνων.
Η αλλαγή αυτή απαλλάσει τους οικείους του νεκρού από το δίλημμα της απόφασης Δωρεάς και
εξυπηρετεί την ταχύτατη ενημέρωση των Ιατρών με την ηλεκτρονική ενήμερωση της απόφασης του υποψήφιου Δότη, εν ζωή.

Δυστυχώς, με την αλλαγή αυτή καταργήθηκε το παλαιό Μητρώο Δωρητών.
Η απλούστερη μέθοδος είναι η εκ νέου Δήλωση/Καταχώρηση στο οικείο Μητρώο ηλεκτρονικά με την είσοδον στο link 

                      http:/eomdonors.gr/eom/