Γιατί τα Αιμοποιητικά Κύτταρα (Α.Κ.) είναι πολύτιμα

Μάρτιος 15 2016

Στη ζωή, μας κρατάει το αίμα μας  με τα 3 κύρια συστατικά του: ερυθρά αιμοσφαίρια(ή απλά Ερυθροκύτταρα), λευκά αιμοσφαίρια (ή απλά Λευκοκύτταρα) και Αιμοπετάλια.
Επιπρόσθετα, στο αίμα μας κυκλοφορούν οι μοριοαγγελιοφόροι, ένα παράλληλο προς το νευρικό σύστημα μέσο μεταφοράς εντολών και πληροφοριών.
Και για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, πρέπει να έχουμε αρκετά από κάθε είδος, στο αίμα μας.

Το Αίμα που κυκλοφορεί στο σώμα μας έχει συνολικό όγκο γύρω στα 5 λίτρα.
Περισσότερο από το μισό είναι πλάσμα και το υπόλοιπο έμμορφα κυτταρικά στοιχεία που αιωρούνται στο αγγειακό σύστημα.
Το αίμα διασχίζει το ανθρώπινο σώμα με μέση ταχύτητα 2 χιλιόμετρα την ώρα, καλύπτοντας όλο το δίκτυο των αιμοφόρων αγγείων, των οποίων η επιφάνεια υπολογίζεται σε 8.000 τετραγωνικά μέτρα.
Η καρδιά, με κάθε παλμό της,διοχετεύει περίπου 70 χιλιοστόλιτρα αίματος στις αρτηρίες, που ισοδυναμούν με περίπου 7.000 λίτρα ημερησίως ή περίπου 2,5 εκατομμύρια λίτρα το χρόνο.

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια (ερυθροκύτταρα)
Τα ερυθρά αιμοσφαίρια (Red Βlood Cells, RBCs):
μεταφέρουν οξυγόνο από τους πνεύμονες σε όλα τα κύτταρα του σώματος, και στη συνέχεια επιστρέφουν διοξείδιο του άνθρακα από τα κύτταρα στους πνεύμονες, για να το εκπνεύσουν,
τροφοδοτούν όλα τα κύτταρα του σώματος και αποβάλλουν τα άχρηστα υλικά.
Η εξέταση αίματος που ονομάζεται αιματοκρίτης δείχνει το ποσοστό των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο αίμα μας.
Το φυσιολογικό εύρος είναι, για ενήλικες, περίπου 35% έως 50%. Οι άνθρωποι, των οποίων αιματοκρίτης είναι κάτω από αυτό το επίπεδο, έχουν αναιμία. Αυτούς μπορεί να τους δούμε χλωμούς, αισθάνονται αδύναμοι, κουρασμένοι, και έχουν δυσκολία στην αναπνοή.

Τα λευκά αιμοσφαίρια (λευκοκύτταρα)
Τα λευκά αιμοσφαίρια (White Blood Cells, WBCs) είναι ένα κρίσιμο στοιχείο του ανοσοποιητικού συστήματος. Αυτά καταπολεμούν λοιμώξεις που προκαλούνται από βακτήρια, ιούς και μύκητες.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι λευκών αιμοσφαιρίων:
Τα ουδετερόφιλα είναι τα πιο σημαντικά για την καταπολέμηση βακτηριακών λοιμώξεων.
Ο απόλυτος αριθμός ουδετερόφιλων (Absolute Neutrophil Count, ANC) στο αίμα μας είναι ένα ενδιαφέρον κριτήριο. Όταν το ANC μας πέσει κάτω από 1.000 ανά κυβικό χιλιοστό (1.000 / mm3) έχουμε ουδετεροπενία.
Επίπεδα κάτω από 500 / mm3, είναι επικίνδυνα.
Αν έχουμε υψηλότερο, τότε στο σώμα μας υπάρχει επικίνδυνη λοίμωξη.
Τα λεμφοκύτταρα και τα μονοκύτταρα. Το σώμα μας εξαρτάται από τα λεμφοκύτταρα γιατί αυτά αναγνωρίζουν τα ίδια κύτταρα και απορρίπτουν κύτταρα που εισβάλλουν στο σώμα, όπως μικρόβια, αλλά ακόμη και κύτταρα που μεταμοσχεύονται από κάποιον άλλο, προστατεύουν από ιογενείς λοιμώξεις.
Υπάρχουν διάφορα είδη λεμφοκυττάρων, όπως    Τ-λεμφοκύτταρα (Τ κύτταρα), Β λεμφοκύτταρα (Β κύτταρα), και φυσικά φονικά κύτταρα (Νatural Κillers NKCells). Μερικά λεμφοκύτταρα δημιουργούν αντισώματα για να μας βοηθούν στην καταπολέμηση λοιμώξεων.

Τα Αιμοπετάλια (θρομβοκύτταρα)
Τα αιμοπετάλια είναι κύτταρα που σφραγίζουν την αιμορραγία και προστατεύουν από θρομβώσεις. Μια κανονική μέτρηση αιμοπεταλίων συνήθως είναι μεταξύ 150.000 / κυβικό χιλιοστό και 450.000 / κυβικό χιλιοστό, ανάλογα με το εργαστήριο που κάνει τη δοκιμή.
Ένα πρόσωπο του οποίου η μέτρηση τα αιμοπεταλίων είναι κάτω από την κανονική λέγεται ότι έχει θρομβοκυτταροπενία και εμφανίζει πιο εύκολα μώλωπες που αιμορραγούν περισσότερο, έχει ρινορραγίες ή αιμορραγία των ούλων, ως και αναίτια αιμορραγία (χωρίς γνωστό τραυματισμό)  εάν ο αριθμός των αιμοπεταλίων πέσει κάτω από 20.000 / mm3. Αυτό μπορεί να καταστεί επικίνδυνο αν η αιμορραγία είναι στον εγκέφαλο, ή εάν το αίμα αρχίζει να διαρρέει μέσα στο έντερο ή το στομάχι..
Επίσης Τακτική Αιμορραγία μπορεί να συμβεί εάν προβλέπεται από τον βιολογικό κύκλο (έμμηνος ρύση)

Όλα τα κύτταρα του αίματος, θνήσκοντα ανανεώνονται, το αργότερο ανά 130 ημέρες. Την αντικατάσταση της κάθε απώλειας ή δωρεάς αίματος, αναλαμβάνουν τα Αιμοποιητικά Κύτταρα (ΑΚ).
Αυτά μετατρέπουν τον φυσιολογικό ορό που κυκλοφορεί στο σώμα μας, σε αίμα.

     Σε δυσλειτουργία των ΑΚ παρουσιάζονται διάφορες αιματολογικές ασθένειες με κορυφαία τη λευχαιμία, όπου η μεταμόσχευση υγιών Α.Κ. είναι θεάρεστη.

Για αυτό και αυτά τα Αιμοποιητικά Κύτταρα είναι πολύτιμα.

Πηγή: American Cancer Society
Wikipedia