Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ και Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ

Όταν προσερχόμαστε, εθελοντικά για τη δωρεά μερών του σώματος εν ζωή, για αλλογενή (ανιδιοτελή) χρήση, σπάνια γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες του εγχειρήματος.

Η ταχύτητα εξέλιξης της επιστήμης, σπάνια ακολουθείται από τη γνώση. Η δε εφαρμογή των σχετικών συμπερασμάτων στη ζωή έχει περίπου την ταχύτητα της γραφειοκρατίας.
Τον δρόμο της επιστημονικής γνώσης για τις ομάδες αίματος άνοιξε προ 116 ετών ο Karl Landsteineir με τις ΑΒΟ ομάδες. Χρειάστηκαν άλλα 38 χρόνια για να ανακαλύψουν πως αυτές οι 4 ομάδες είναι υποομάδες δυο άλλων, των resus+ και resus-. Αυτή η γνώση βοηθάει τους γιατρούς να βρίσκουν εύκολα τον τύπο του αίματος που χρειάζονται για μετάγγιση, σε κάθε περίπτωση.

Η διαθεσιμότητα φιαλών αίματος κάθε τύπου, κάθε μέρα, σε κάθε νοσοκομείο, κάθε χώρας, που θέλει να ονομάζεται σύγχρονη, είναι αντικείμενο συντονισμού σε πολύ υψηλό επίπεδο, δυο πλευρών:
Του Φορέα Υγείας της χώρας και των Εθελοντών Αιμοδοτών. Καθοριστικός παράγων είναι η μακροβιότητα του συλλεγόμενου αίματος.

Το αίμα των Αιμοδοτών είναι αξιοποιήσιμο εντός εξ (6) εβδομάδων. Μετά είναι άχρηστο.

Η ανάγκη συντονισμού ελλοχεύει τόσο μέσα σε κάθε πλευρά, όσο και μεταξύ των δυο πλευρών:
Πρώτη έρχεται η αποτύπωση των συστηματικά  μεταγγιζόμενων.
Ακολουθεί η στατιστική αποτύπωση παρελθόντων ετών.
Ανά τύπο αίματος, ανά περίοδο ίση ή μικρότερη των τριών (3) εβδομάδων.

Την αποτύπωση αυτών των αναγκών έχει το Εθνικό Κέντρο Αίματος (ΕΚΕΑ). Στατιστικά ανέρχονται σε 360.000 φιάλες, ετησίως.
Αν αναλογιστούμε τον πληθυσμό κατάλληλης προς Αιμοδοσία ηλικίας (18-65 ετών), η λύση του προβλήματος φαντάζει εύκολη.
Αν ένας στους δέκα δίνει μια φορά το χρόνο, φτάνει και περισσεύει. Η ζωή όμως άλλα λέει:

Αν και συλλέγονται πάνω από 500.000, εισάγουμε 25.000 φιάλες ετησίως. Έλλειμμα που προκύπτει από την έλλειψη συντονισμού. Βέβαια ο συντονισμός απαιτεί συντονιστή.
Αυτόν που θα κατανείμει σε κεντρικά σημεία στη χώρα, την συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των φιαλών.
Αυτόν που θα τροχοδρομεί την κίνηση του Αίματος από τα Κέντρα Αιμοδοσίας προς τις Νοσοκομειακές Μονάδες, όταν και εκεί που υπάρχει ανάγκη, στα δημόσια και ιδιωτικά Νοσοκομεία.

Οίκοθεν νοείται ότι είναι επιβεβλημένος ο έλεγχος για την αποφυγή κατασπατάλησης από αδιάφορους κι ευθυνόφοβους χειριστές.
Μια απλή μέθοδος είναι η χρέωση κάθε νοσοκομείου με ένα ποσό, π.χ. 250 ευρώ για κάθε φιάλη αίματος,
κόστος που μπορεί να μετακυλύεται στα ασφαλιστικά ταμεία ή στο γενικό προϋπολογισμό των Νοσοκομείων.

Η άλλη πλευρά ανήκει στον Εθελοντή Αιμοδότη αλλογενούς χρήσης που, δικαιούται την εξασφάλιση ότι, η δωρεά του δεν θα πάει χαμένη.
Γιαυτό  χρειάζεται συντονισμός μεταξύ του ΕΚΕΑ και αναρίθμητων Συλλόγων Ανεξάρτητων Εθελοντών Αιμοδοτών και αρκετών φορέων Αιμοδοσίας, σε
Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς. Π.χ. Ένοπλες Δυνάμεις, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Τράπεζες.

Δεδομένης της Φιλανθρωπικής Υφής της Αιμοδοσίας, η εμπλοκή συνδικάτων και ομάδων ιδιοτελούς Αιμοδοσίας πρέπει να αποκλεισθούν, βάσει Αρχής.

Ο ετήσιος προγραμματισμός των φορέων αυτών είναι το κλειδί για να συναντήσει η ζήτηση την προσφορά σε χρόνο, κατηγορία και ποσότητα Αίματος.

ιδανικό είναι η ένωση των φλεβών Δότη και Λήπτη ίδιας κατηγορίας Αίματος

Την ιδανική αυτή λύση προσεγγίζει η απ’  ευθείας επαφή του συστήματος αιμοδοσίας, του ΕΚΕΑ, με ένα έκαστο Εθελοντή Αιμοδότη, Ατομικά.
Μόνον έτσι μπορεί να αναχθεί η Αιμοδοσία σε ύψιστο αγαθό φιλανθρωπίας και προσοδοφόρου εκμετάλλευσης,  της προσφοράς αυτής.
Όταν θα βρεθούμε στην κατάσταση να καλεί το ΕΚΕΑ σε τακτά διαστήματα, σε ορισμένους τόπους, συγκεκριμένους Αιμοδότες, τότε θα πλησιάζουμε το τέλειο.
Αρκεί βέβαια η προθυμία των ίδιων των Εθελοντών Υποψήφιων Αιμοδοτών να είναι ειλικρινής και η ετοιμότητα ικανοποιητική.

Για το στόχο αυτό,

καλούνται οι Εθελοντές Υποψήφιοι Αιμοδότες

να συμπληρώσουν στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ) τη σχετική αίτηση από το

https://www.blooddonorregistry.gr.

Αυτή η οργάνωση είναι ιδανική και για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε περίπτωση επιδημίας ή φυσικών καταστροφών.

Μια άριστα οργανωμένη Αιμοδοσία μπορεί αποδειχτεί και χρήσιμο εργαλείο εξωτερικής πολιτικής.

Για τους ΣΥΝΔΟΤΕΣ,
Γ.Κ.Π.

 

Write a Reply or Comment